0

ვიხადნოი

დასვენების დღე, ხშირად არის გამოყენებული 50 წელს გადაცილებული ხნიერი მამაკაცების მიერ

- ვიხადნოი როდის გაქვს?
- შემდეგ კვირას