0

გჯვ

სიტყვა რომელიც ზედილობიანად გამოხატავს ,რომ გააჯვა.

-გჯვ
-გჯვ.