1

ქოსა

ადამიანი რომელსაც თმა მხოლოდ თავზე ეზრდება.

-20 წლივარ და წვერი არამომსვლია.
- რაგიხარია ქოსა ხარ.