0

რუჩკებს არ ენდოთ!!!

სიტყვა გამოიყენება მიცვალებულის გამოსვენების დროს როდესაც ვინმე აუცილებლად იტყვის სასახლეზე რუჩკებს არ ენდოთ ))

ნელ-ნელა აწიეთ სასახლე რუჩკებს მაინც არ ენდოთ