0

მიუვა

ქართველი საზოგადოების მიერ მოგონილი სასაფლაოზე ან ქელეხში ღვინის ან სხვა ალკოჰოლური სასმელის დალევის მიზეზი.

დალიე, დალიე, ღვინო უყვარდა საწყალს, მიუვა.