0

აუ ფული მასესხე რა

... აქ სიტყვებიც ზედმეტია.

-ფული მასესხე რა
-ხოოდა რასვიძახდი ეხლა მეჩქარება ჩემი ძაღლი უნდა გავპარსო..