1

დედაზე ადრე მოტყნუ...ი

ძალიან მოხერხებული და ჭკვიანი ქალი, ( უბედურის ერთი) რომლისთვისაც არ არსებობს გამოუალი მდგომარეობა.

ბიჭო მაგას რას აჯობებ ჭკუაში დედაზე ადრე მოტყნულია.