0

შაურმა უნდა გამოგვეძახა

ხშირად გამოყენებადი ფრაზა რომელიც თან სდევს სიტუაციას სადაც რამდენიმე მეგობარი ძვირად ღირებული ზავეძენიიდან დაუნაყრებელი გამოდის.

- ბიჭო არ მეყო ეს *ლეობა რაც ვჭამეთ
- შაურმა უნდა გამოგვეძახა რა