0

გივი

სახელი რომლის ქონის შემთხვევაში მოსმენილი გექნებათ ფრაზა "ჩვენ ვართ გივი".

სახელი რომლის ქონის შემთხვევაში მოსმენილი გექნებათ ფრაზა "ჩვენ ვართ გივი".