0

სოროკ დვა

პასუხი როდესაც ვინმე ამბობს სიტყვა "რა"-ს. მათი ავტორები არიან ძირითადად გნიდა ბავშვები რომლებიც თან მეტად უზრდელურ პასუხს ვერ ბედავენ და თან არ უნდათ რომ ძალიან ბავშვურები გამოჩნდნენ და თავიანთ ჭკუაში რაღაც მათ შორის იპოვეს.

- რაა?
- სოროკ დვა