0

გარე გამომთრეველი.

ხშირი შეგინების სუბიექტი. პირდაპირ მიდის ბებიაქალზე.

-ახლა მოგისქესობრივაქტებ გარე გამომთრეველს