0

ყლე ხოარ გიჭამია?

ეს წინადადება გამოიყენება მაშინ, როდესაც მეგობარი რაღაც იდიოტობას "მოთხრის".

-ბიჭო მარის უნდა შევურიგდე რაა
-შენ ყლე ხოარ გიჭამია?