0

კევა

დაყლეებული ბავშვის საღეჭი რეზინი.

კევა გააქ?