1

არავის გაერჭო პროჭში

გამოიყენება იმ პიროვნების მიმართ ვინც იმყოფებოდა ან მიდის ფოთში.

-ხვალ მივდივარ ფოთში
-არავის გაერჭო პროჭში