0

რეამინაცია!

რეანიმაციის არასწორი ფორმა.ძირითადად გვხვდება იმერეთის და გურიის რეგიონში.

რეამინაციაში წევს სიმონ ))