0

მეტი რასშვები

უინტერესი ჩატის გაგრძელების ერთ-ერთი საშუალება

-როგორ ხარ?
-კარგად,შენ?
-რავი მეც ვარ რა
-მეტი რასშვები