0

აღარ მინდა თამაში გავათავე ლავაში

ძირითადად გამოიყებენ 4დან 11 წლამდე ბავშვები,რაც თამაშიდან გასვლას ნიშნავს ძირითადად მაშინ იყენებენ როცა რამე ეწყინათ ან სახლში საჭმელზე დაუძახეს.

-გიო შენი დედაშევეცი
-აღარ მინდა თამაში გავათავე ლავაში