0

მე ვიხდი

თავის წარმოჩენის საშუალება რესტორანში.ფრაზას შესაძლოა მოჰყვეს წინააღმდეგობა და მცირეოდენი კამათიც,მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადახდის ინიციატორს უწევს გადახდა

-მე ვიხდი
-კაი არ გრცხვენია?რას იხდი მე ვკისრულობ
-კაი რას კისრულობ მაქ ფული