0

ონანიზმი

დიდი დამოკიდებულება მასტურბაციაზე (ნძრევაზე)

ანანიზმი

0

ონანიზმი

ნძრევის ერთ-ერთი სახელწოდება

ეს რას ონანიზმობს?!