0

დაკაჩავება

როდესაც საუბრის დროს ოპონენტს სიტყვების მარაგით და შესაბამისი ტონით ამცირებ და მასზე დომინირებ. ძირითადად გვხვდება რაზბორკებზე გარჩევებზე. ასევე ტელეფონითაც შესაძლებელია ამ აქტის სისრულეში მოყვანა

ჩემი დედას შევეცი ბიჭო როცა ვსაუბრობ ჯერ მე მაცალე ზრდილობის ამბავია და არ უნდა გესწავლებოდეს