0

მოიტა ერთი წამიპაჟარე

ამ ფრაზას იყენებენ ძირითადად მწეველი ხალხი როდესაც სანთებელა არ აქვთ.

-მოიტა ერთი წამიპაჟარე
-ამ ფრაზას იყენებენ ძირითადად მწეველი ხალხი როდესაც სანთებელა არ აქვთ.