0

ნისიად ჩამწერე

ამ ფრაზას ხშირად შევხვდებით უბნის მაღაზიაში როცა მყიდველს ფული არაქვს

-15ისაა სულ
-აუ ახლა არ მაქ და ნისიად ჩამწერე რა