0

გამაკუე

გამოიყენება იმ გონებაშეზღუდულ როჟასთან რომელიც გამუდმებით ტვინს ტყნავს.ხშირშემთხვევაში "გამაკუეს" თქმის შემდეგ კონკრეტულ პირს ეწყება თავის თავში ამ სიტყვის განმარტების ძიების სურვილი,რაცმთავარია იგი ტვინს აღარ მოტყნავს.

გამაკუე!