0

ერთი ნაპასი დამარტყმევინე

სიგარეტის დათრევის საუკეთესო ხერხი რომელიც მთლიანი სიგარეტის მოწევით მთავრდება

-ერთი ნაპასი დამარტყმევინე
-კაი ოგონდ მარტო ერთი ნაპასი