0

სიცხე ხოარ გაქ

,,ხელი მოისვი_ს" ზრდილობიანი ფორმა. ამას მაშინ ეუბნები მეგობარს, როცა რაიმე სისულელეს იტყვის.

..