0

შეშა

ითქმის გოგონაზე - ბიჭზე, რომლის ცეკვაც ეპილეფსიით და/ან ცენტრალური ნერვული სისტემით დაავადებული ადამიანი ქცევას უფრო ჰგავს, ვიდრე მოცეკვავის. P.S პარალელურად მაყურებლებში იწვევს გულყრას!

გამოითქმის მხოლოდ ერთი ფორმით, თან სდევს ცინიკური გამომეტყველება: სუფთა შეშაა!