0

ზდ ოლ

ძირითადად ამ მისალმებას “იდნოკლასნიკის” მომხმარებლები თუ მოიხმარენ ეს სოციალური ქსელი პოპულარული იყო 2006-2010 წლებში

ადამიანი ესალმება რამოდინემე ადამიანს