2

რა პრიტენზია არის დრეს

ვითომ პაროდიის თატრი ხალხი გამოიყენებს ამ წინადადებას მარა არანაირი არაფერიი

როცა ვიგაცა პრეტენზიას გამოთქვამს
მაშინ წარმოთქვამენ ამ წინადადებას