0

ტრაწი არავინ შემიხვრიპოს

როცა, არ გადარდებს და არ გაინტერესებს რა შედეგი ექნება შენ საქციელს, კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის მხრიდან

ის: რა იკისრე? მაგის გამო მოგხვდება და მაგრად გაგტისკავენ!
შენ: ტრაწი არავინ შემიხვრიპოს...