0

გამოტ*ნაურდა

მომენტი, როდესაც მივიხედ-მოვიხედავთ, პოლიცია არსად ჩანს, გადავუკრავთ რულს და ღერძულა ხაზს ერთ ადგილას ამოვიდებთ, ხოლო პოლიციაც არ დააყოვნებს და დროულად გამოტ*ნაურდება.

კაციშვილი არ იყო და საიდან გამოტ*ნაურდა ეხლა ეს ტო.