0

ყლესთან დატაკება

ეს ტერმინი გამოიყენება მაშინ ,როდესაც რაიმე კონკრეტული სიტუაციიდან ყველანაირი გამოსავალი გადაკეტილია.

- ბიჭო , რააო როდის იქნებაო?
- გაიმაზააო თემაოო
- შიგ ჰო არ აქვთ , რა ყლეს ვეტაკოთ ეხლა?!