0

არ გშია?

კითხვა, რომლითაც ცდილობ გაიგო პიროვნებას შია თუ არა (უმეტესად არ გაწყობს რომ შიოდეს რადგან შიმშილი ცუდი პონტია, არ ასწორებს)

-ძმა, არ გშია?
-არა, ძმა მწყურია