0

მანევრი

მოძრაობა კანონის დაცვით რომელიც ქართველ მძღოლებს "რუჩნოის" გამოყენება გონიათ!

რათუნდა პავაროტნიკი ამოწიე(რუჩნოი) მამდედანაქაჩი!