0

რა ქარმა გადმოგაგდო

„რა ქარმა გადმოგაგდო“ ძირითადათ გამოიყენება მაშინ, როდესაც დიდი ხნის უნახავ მეგობარს შეხვდები.

-ვაა გურაამ რა ქარმა გადმოგაგდო
-რავი აბა