0

ბესპრიძელის ბესპრიძელი

ბესპრიძელს რო პრიძელი ვაბშე აღარ აქ , აი ეგ.

-ზახარიჩ , ამ ახალ მთავრობაზე გვითხარი ერთი-ორი სიტყვა.
-კაცს რო ტყუილად დაგიჭერენ, თან მოჯმისას, ბესპრიძელის ბესპრიძელები ტო...