0

ჩაბოკაძუ

სიტყვა გამოიყენება მეტად არასასიამოვნო მდედრის მოახლოვებისას რომ მეგობარს შეატყობინო მისი მოახლოვება, მორალური მზადყოფნისათვის.

-ჩაბოკაძუმ მოდის.
-მიმალვას ვასწრებთ?