0

ლამარა.

გრიშა კაკაჩიას მოსამსახურე.

ლამარა კოფე მინდა მე. ლამარა ჩართე შუპუტინსკი.