0

ადე, მოგიტყან!

შეძახილი კახეთში. გამოიყენება ადამიანის გამოსაფხიზლებლად. შეძახილს მოჰყვება შემძახველის ნახტომი გამოსაფხიზლებელი პიროვნების მიმართულებით. 100% მუშაა.

- ადე, მოგიტყან!
- გააჯვი აქედან!