0

ჩავარდი?!

ეს კითხვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართულებით რომელიც 1 საათის წინ შევიდა მოსაჯმელად და დიდხანს გაუგრძელდა ეს სიამოვნება

რაიყო ამდენხანს ჩავარდი?!