0

ბენზო

ბენზოდიაზეპამი, დამაწყნარებელი საშუალება, იგივე რაც ამერიკული ქსანაქსი

ქამდაუნზე ბენზო კარაქია