ჩუჩა - განმარტებები - ბიძერი
1

ჩუჩა

კრიზისის ერთგვარი სახე მუსულმანურ ქვეყნებში.

#წინდაცვეთა