0

სუ გალოვკები

კანაფის ხარისხის უმღლესი მაჩვენებელი.

სუ გალოვკები იყო.