სუ გალოვკები - განმარტებები - ბიძერი
0

სუ გალოვკები

კანაფის ხარისხის უმღლესი მაჩვენებელი.

სუ გალოვკები იყო.