0

კანალიზაცია

ქალბატონო სალომე კანალიზაცია გახლავს ტუალეტიდან გამავალი ტრუბები

კანალიზაცია ვარდისფერი სპილო არ არის