0

საძაგელი

კარგმოტყნულის შერბილებული ვერსია

ამ საძაგლებმა ნიშანი არ დამიწერეს.