0

გამარჯობა

პიროვნებასთან შეხვედრისას მისასალმებელი სიტყვა რომელიც ეტიმოლოგიურად ჩვენამდეა მოსული სიტყვა გამარჯვებისაგან. სინონიმები:სალამი, დღე მშვიდობისა. ანტონიმები:ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.

პიროვნებასთან შეხვედრის დროს:
გამარჯობა!
გამარჯობა!