0

მამაშენის შვილი არ უნდა სვამდე?

მოცემული კითხვა ისმება პიროვნებაზე, რომელიც არ სვამს და მისი დანიშნულებაა წააქეზოს დალევისკენ

- არ გრცხვენია ბიჭო? მამაშენის შვილი როგორ არ სვამ, მიდი ახლა გვანახე რა კაცი ხარ