0

არა შეჩემა იუნესკო იცავს

როდესაც გინდა ხაზი გაუსვა,რომე კონკრეტული ნივთი ძველია

--ვაა რამაგარი ბოტასი გაცვია, ახალია?

--არა შეჩემა რა ახალი იუნესკო იცავს