0

რას გვიშვება ეს მთავრობა

წინა საახალწლოდ ნაჭამი ათასი უბედურების შედეგად აშლილი კუჭის მიზეზის სხვაზე გადაბრალების საშუალება

- მუცელი მტკივა 2 დღეა, რას გვიშვება ეს მთავრობა
- აბა ბიჯო, აბაა